Movem Sant Just | Ple 27 d’abril 2017
15624
post-template-default,single,single-post,postid-15624,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ple 27 d’abril 2017

Ple 27 d’abril 2017

DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

L’ajuntament ha tancat el 2016 amb un resultat positiu de 4.954.068,13 €, dels quals 4.544.324,85 € formen part del romanent per despeses generals. Bàsicament es correspon a majors ingressos variables de territori (Taxes i plusvàlues)
Aquesta quantitat es podrà dedicar només a retornar deute o a inversions financerament sostenibles. D’aquí la moció que presentem per obrir les possibilitats a destinar aquests superàvits.

 

APROVACIÓ DE LES BASES D’AJUDES SOCIALS PER L’IBI

Les bases tindran una durada de 3 anys i la convocatòria s’aprovarà any a any. Es cerca ampliar la tipologia de persones beneficiàries centrant el criteri en els requisits generals que hauran de complir: empadronament, ingressos de la unitat familiar i nombre de persones que la conformen i valor cadastral de l’edifici. S’aprova per unanimitat.

 

APROVACIÓ DE LES AJUDES A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL EN HABITATGE DE LLOGUER COMPARTIT

L’accés a l’habitatge, i en especial l’habitatge d’emancipació, és una de les prioritats en les que estem treballant. És un problema complex que abordem des de la construcció de nous habitatges, però també amb petits programes complementaris com aquest. S’hi podran acollir persones joves (18-35) que comparteixin habitatge i que estiguin empadronades a Sant Just, que s’hagin emancipat entre el 2014 i el 2017 i que tinguin un lloguer no superior a 900 euros mensuals. Properament es farà la convocatòria a partir de les bases aprovades al ple.

 

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL MARRECS

Voldríem destacar la modificació referent als trams de reducció de quota per a prestació del servei, millorant significativament la reducció ens els trams baixos (menys ingressos anuals bruts per unitat familiar), així com la possibilitat que es redueixi al 100% les quotes d’escolarització i menjador. Alhora s’ha modificat la composició de la comissió de reducció de preu públic per tal de poder agilitzar els tràmits i donar resposta a les families sol·licitants amb més rapidesa.

 

MOCIONS

MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
Amb aquesta moció del govern hem reclamat un cop més el compromís de la Generalitat de Catalunya en el finançament de les escoles bressol municipals. Exigim un pacte que permeti recuperar pel 2017 els 875€ per plaça i que pel 2018 ja hi hagi un acord estable i suficient, que segons Movem hauria de tornar a ser de 1.800€/plaça.
Sentim en Just Fosalva en la seva intervenció.
Recordem que es va saber fa pocs mesos que les partides del pressupost del 2012 i 2014 es van dedicar a pagar les nòmines de l’escola concertada, mostrant per una banda el desinterès de la Generalitat cap a l’etapa 0-3 i el biaix ideològic del govern actual.
La moció va prosperar amb els vots favorables de tots els partits excepte el PDECAT, que es va abstenir.

 

MOCIÓ PER INSTAR A L’ESTAT A LA SUPRESSIÓ DE LA TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA, LA MODIFICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA I LA FLEXIBILITZACIÓ DE LA DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT
Amb aquesta moció el govern ens sumem a la gran majoria d’ajuntaments per demanar que s’eliminin les restriccions a l’increment del pressupost, que se’ns permeti contractar professionals per garantir la qualitat dels serveis públics i que puguem destinar el superàvit 2016 a aquelles necessitats que políticament considerem prioritàries.
Des de Movem vam denunciar el finançament dels ajuntaments, massa “temptats” pels ingressos variables de l’especulació urbanística.Podeu sentir la intervenció de Lluís Monfort.
És un tema complex, al que dediquem l’article del butlletí d’aquest mes d’abril.
Podeu veure aqui les intervencions al Congrés de Diputats que Josep Vendrell va fer en nom del grup de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea en relació a aquest tema.