Movem Sant Just | Ple 28 de setembre de 2017
15718
post-template-default,single,single-post,postid-15718,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ple 28 de setembre de 2017

Ple 28 de setembre de 2017

Crònica del Ple del dijous 28 de setembre

NOVA FISCALITAT AMBIENTAL
PUJADA DEL 3,5% DE L’IBI

L’impost de Béns Immobles (IBI) és el principal impost de l’ajuntament i el que ens ajuda al manteniment dels serveis públics.
Després d’una previsió no encertada del 2017 (es preveia un IPC del 0% i finalment va ser del 1,5%) enguany preveiem que l’IPC estarà proper al 2,5%. Li sumem un punt addicional per compensar la pèrdua del diferencial de l’any anterior fins a establir el 3,5%.
Necessitem que l’ajuntament tingui una estructura d’ingressos ordinaris equilibrada i que no ens aboqui a dependre de la construcció. Preveiem que aquesta pujada suposarà  uns 400.000 € per destinar als diversos projectes.
Com sempre, aquest impost va acompanyat d’importants bonificacions atenent les circumstàncies específiques de cada tipologia de persona o família.

PRIMER PAGAMENT ADQUISICIÓ SALA GRAN ATENEU

S’estableix la compra i l’import en 2 pagaments:

  • 274.752,07€ el 2017
  • 325.693,60€ el 2018

Aquesta compra, de mutu acord amb l’Ateneu, permetrà renovar i potenciar la sala per la realització de tota mena d’actes i espectacles i permetrà que l’Ateneu, amb els ingressos obtinguts,  pugui posar al dia les seves instal.lacions per oferir un millor servei a tothom i adequar-les a la normativa actual.

MODIFICACIÓ URBANÍSTICA PER REGULAR USOS ACTIVITATS RELACIONADES AMB ELS LOCAL DE CÀNNABIS

Modifiquem el Pla General Metropolità de manera que ens permeti regular els usos i les activitats mitjançant ordenança. Això ens donarà eines per una regulació per Sant Just que ens permeti tenir control sobre una possible instal.lació d’aquest tipus d’establiments

AUGMENT RETRIBUCIONS PERSONAL
Es fa efectiva la pujada dalarial de l’1% a treballadors i treballadores i personal electe i eventual
AUGMENT DIETES ASSISTÈNCIA A REGIDORS I REGIDORES SENSE SOU
Es proposa un augment de 117 a 125 per comissions informatives i juntes de portaveus i de 140 a 180 per els plens municipals. Aquesta proposta no és acceptada per part del PDECAT i es retira de l’ordre del dia
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN RELACIÓ ALS ATEMPTATS TERRORISTES DEL 17 D’AGOST A CATALUNYA
Declaració de condemna als atemptats terroristes que s’aprova per unanimitat