Movem Sant Just | Ple 26 d’abril de 2018
15765
post-template-default,single,single-post,postid-15765,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ple 26 d’abril de 2018

Ple 26 d’abril de 2018

Al Ple del dijous 26 d’abril:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE REBUIG A LA SENTÈNCIA PER ABÚS AL CAS DE LA MANADA

Movem Sant Just hem impulsat una declaració institucional que va ser compartida per la resta de formacions polítiques del consistori sense excepció. Ens vam sumar a la convocatòria ciutadana davant els ajuntaments a les 19 h, abans del Ple.

 • Hem votat a favor de la proposta de dies de festa local per al 2019
  • 10 de juny (segona Pasqua)
  • 6 d’agost (Festa Major)
 • Hem votat a favor a la resposta que li hem donat al Sr. F.J.L de les al.legacions que feia contra la no presa en consideració de la seva candidatura com a Jutge de Pau
 • Hem votat a favor de consignar unes factures per import de 2.519,30€ del 2017 al pressupost de 2018
 • Hem votat a favor d’introduir un canvi en la gestió del pressupost de personal per agilitzar la tramitació del mateix
 • Hem votat a favor de la modificació que reconeix al personal d’administració adjunt/a a la direcció de les àrees diversos conceptes de la seva dedicació
 • Hem votat a favor de la creació d’un lloc de treball de responsable de digitalització i administració electrònica
 • Hem votat a favor de la pròrroga forçosa del contracte de recollida de residus i neteja viària, mentre no s’aprova i entra en funcionament el nou contracte
 • Hem presentat una moció conjuntament amb el PSC de suport a la implantació de la renda garantida de ciutadania que reclama una més àgil tramitació dels ajuts i una avaluació en relació a l’altíssim grau de denegacions de la mateixa. De les 60.000 peticions que s’han registrat fa mesos, només 1000 han estat acceptades a hores d’ara
 • Hem votat en contra de la moció presentada pel grup de Ciutadans que insta a donar suport a les iniciatives legislatives que faciliten les actuacions a les ocupacions il.legals. El passat dimecres el Congrés va aprovar una reforma legislativa en aquest sentit amb el suport de PDECAT, PP, C’s. Considerem que l’ocupació il.legal és un fenomen complex que no es pot abordar amb propostes legals que la única cosa que fan és augmentar el grau de vulnerabilitat de diversos col.lectius. Malgrat cal ser molt proactius i ajudar les persones víctimes de les ocupacions il.legals de les seves cases, cal introduir mesures que facilitin l’accés a l’habitatge a les famílies i mobilitzin els estocs de pisos buits dels grans tenidors. A Sant Just hi ha denunciades 10 ocupacions. Recordem que el parc d’habitatge és de 6.700. La moció ha estat rebutjada amb vots en contra de MOVEM i ERC, a favor de PP i C’s i abstencions de PDECAT i PSC.
 • Hem presentat una moció conjuntament amb el PSC i ERC per denunciar l’incompliment del pacte d’estat en matèria de violència de gènere en el projecte de pressupostos de 2018 del govern de l’Estat. La moció ha estat aprovada amb només les abstencions de PP i C’s i a favor de la resta de grups.
 • Hem votat a favor de la moció del Fòrum Social del Baix Llobregat presentada pels grups de govern sobre el no tancament de línies de P3 al Baix Llobregat i sobre la necessitat de mantenir la inversió en educació pública de qualitat. S’ha aprovat amb vot de govern, C’s i PP i abstenció de PDECAT
 • Hem votat a favor de diverses modificacions de la plantilla de personal per millorar l’estructura i la qualitat del servei
 • Hem votat a favor d’una autorització de per a què PROMUNSA pugui concertar un crèdit per fer realitat els 20 pisos de lloguer i els 5 de venda de la parcel.la 5e del Mas Lluí. Seguim fent realitat els nostres compromisos en matèria d’habitatge

 

A l’apartat de precs i preguntes cal destacar la presència de diversos veïns de la zona de la Miranda propers a les obres de soterrament de la línia de 25Kv que ha d’alimentar la zona del Pla Caufec. Es queixen de la poca informació que han rebut sobre aquesta obra i presenten dubtes en relació a les possibles afectacions per ones electromagnètiques que poden tenir a les seves cases i a la seva salut. Des de l’ajuntament ens comprometem a seguir més d’aprop l’obra i a demanar a pèrits externs una avaluació que permeti aportar informació objectiva al veïnat.