Movem Sant Just | un Sant Just de cultura
15882
post-template-default,single,single-post,postid-15882,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

un Sant Just de cultura

un Sant Just de cultura

UN SANT JUST DE CULTURA,

UN DRET SOCIAL VERTEBRADOR D’UNA CIUTADANIA LLIURE I CREATIVA

 

La cultura eix de futur, eina indispensable per transformació social

La cultura ens permet impulsar, garantir i generar condicions de transformació social, de generació d’imaginari compartit, de centralitat en la política social d’inclusió, de llibertat individual i col·lectiva, de generar ciutadania activa, lliure i crítica, de crear el discurs entre el nosaltres i el jo. En definitiva, de construir poble. En aquest sentit reafirmem que la cultura és una inversió i no una despesa.

Cultura de baix a dalt. Més enllà d’aquells valors reconeguts a la cultura, com la professionalització i la consolidació de les arts i la seva aportació al desenvolupament econòmic i l’ocupació, ens cal incidir en la funció de la millora de la qualitat de vida de les persones, en els beneficis generats al conjunt de la ciutadania i, sobretot, la contribució al desenvolupament de societats inclusives i sostenibles.
Volem una cultura constitutiva del pilar social i de la sostenibilitat sense defugir d’altres responsabilitats que els mateixos valors intrínsecs de la cultura ens regalen: rituals, diversitat, memòria, creativitat, coneixement, crítica, territori, economia… Volem que la cultura amb la complicitat ciutadana, el reconeixement de la complexitat, compartint i sumant situï al bell mig de les polítiques municipals les persones i la garantia d’aquest bé comú.

Una nova centralitat per les polítiques culturals. Transversalitat, diversitat

Cultura real per transformar la realitat. La cultura i l’educació han d’estar al centre de les polítiques públiques sabent que l’educació és emancipació i les arts i la cultura són els nostres espais de llibertat. L’educació garanteix l’accés al coneixement universal i la igualtat de la ciutadania, el seu èxit però resideix en l’aposta cultural. Apropar la cultura a la ciutadania comença amb el foment des de l’escola en la doble perspectiva de coneixement i d’aprenentatge; i també d’educació en el gust, la crítica i la reflexió, i la interpretació de llenguatges, el que ha de donar més capacitat crítica.

La cultura és un bé comú vertebrador de la vida social; la participació, la convivència, la identitat i la pertinença comunitària. Per això, situarem la cultura en una nova posició de centralitat de les polítiques municipals. La cultura és un dret social, que cal que impregni el conjunt de l’acció de l’ajuntament.

La cultura és memòria dels llocs, creació, coneixement i arts però alhora també intersecciona en l’educació (increment de competències transferibles en la vida laboral i professional, apropament de l’escola i la comunitat, millor capacitació…), en el medi ambient (increment de la connexió de les persones a l’entorn natural, conservació i preservació del patrimoni arquitectònic, industrial i natural, promoció de productes i serveis…), en la salut (les arts com a instrument terapèutic, increment de l’autonomia en les discapacitats, millora dels entorns de la salut pública…), en l’economia (empreses culturals i ocupació, lleure i turisme, professionals…).

Una nova mirada, un nou accent social i sostenible de la cultura. Aquesta democràcia cultural ens ha de permetre garantir i desvetllar les potencialitats de la ciutadania implicant-la en el desenvolupament cultural; una cultura comunitària que ens ha de situar la cultura en el vell mig de l’acció social inclusiva i, alhora, garantir l’ampliació de públics, nous públics i nous agents actius. La transversalitat en el conjunt de polítiques
Treballarem des del concepte de cultura comunitària, atenent la diversitat i interculturalitat; des de la transversalitat del conjunt de polítiques. La creació, les iniciatives i expressions populars diverses han construït el nostre passat i construeixen el nostre present i futur.

Memòria i patrimoni

El Passat i el present s’estableixen en les societats un continu diàleg que porta a conformar un capital social, a través del qual es construeixen relats i valors simbòlics, forjant lentament una memòria col·lectiva que porta a una identitat social compartida. La ciutat educadora és el mitjà en el qual es desenvolupen aquestes transaccions entre una realitat social diversa i les dinàmiques socials d’un passat en absolut uniformes.

Volem fer de Sant Just l’espai on les persones, els habitants, interactuen amb el seu passat, recuperant missatges i valors i incorporant-los a les dinàmiques del present. Volem posar en relleu el valor social del patrimoni cultural i històric, recalcant l’aparent paradoxa que en realitat no es tracta ni de la societat ni del patrimoni, sinó de la multiplicitat de connexions que es construeixen i reconstrueixen entre les dues. Per tant apostem, un cop més, per una dimensió comunitària de les nostres polítiques, en aquest cas les polítiques culturals en relació al nostre patrimoni i la memòria democràtica.

Les ciutats educadores com Sant Just tenen en el patrimoni històric, en la gestió del bagatge de memòria dels seus ciutadans i ciutadanes un capital social enorme, que ha de ser tractat amb un enfocament divers, múltiple, i difícilment circumscrit només als límits físics d’un territori o paisatge. Les persones, els col·lectius, viatgen amb el seu propi capital de memòria, el qual a través del seu coneixement i reconeixement permet que s’incorpori al
capital educador de poble, contribuint de manera determinant a la memòria de les ciutats.

Memòria històrica i patrimoni històric i arqueològic seran doncs dos elements importants en la nostra gestió municipal, impulsant de nou la recerca i la recuperació en aquest àmbit, des d’una dimensió comunitària i amb bons mecanismes i pressupost per la seva difusió.

La creació: cultura en acció

La creació cultural ha de ser per al nou ajuntament una de les seves prioritats. No només perquè és el procés mitjançant el qual els valors, els simbolismes, els coneixements, els relats, interaccionen amb la matèria, efímera o permanent, sinó perquè aquest procés esdevé en si mateix una oportunitat per l’enriquiment cultural comunitari i la comprensió de l’art i el propi procés creatiu en tots els seus espectres i matisos.

Cal que l’ajuntament acompanyi i propiciï la creació artística i cultural, i que ho faci disposant dels entorns i equipaments adequats i generant mecanismes de difusió que ajudin a fer que la població hi pugui accedir. Cal també assegurar una connexió i una complementarietat amb l’oferta formativa municipal a tots els nivells, de manera que aprenentatge i creació sigui un binomi natural i quotidià.
Propostes de Movem per un nou impuls cultural a Sant Just

Per tot això, la gent de Movem des de l’ajuntament:

  • Impulsarem el projecte “La Fàbrica d’Art”, un espai de creació artística, la promoció i el foment de la cultura. Un espai que esdevingui punt de trobada per a creadors, artistes i tota persona amb inquietuds i interès per les arts i la cultura. Inclourà fòrmules d’autogestió combinades amb l’assessorament de personal expert. Un espai de creació, on poder treballar, que ofereixi residències artístiques, lloguer d’espais per treball individual o col·lectiu, espai de coworking,… Un espai per a l’intercanvi d’idees i coneixements, on neixin projectes que es promocionin i s’impulsin des del mateix espai. Serà un espai de vocació i visió comunitària, amb voluntat de crear xarxa i crear un ecosistema cultural municipal, que fomenti la pràctica i consum de l’art i la cultura, accessible per a tota la població i  que contempli espais buits. La primera planta del mercat com a espai expositiu i d’esdeveniments artístics, la sala remodelada de l’Ateneu, el projecte de Carrau Blau en el nou projecte a l’espai de Can Ginestar (Sulfat de Ferro)
  • Generarem projectes per incentivar la participació d’adolescents i preadolescents a la dinàmica de la formació i creació artística en totes les disciplines: arts visuals i plàstiques, escèniques, musicals, etc. Tot propiciant experiències compartides entre disciplines, amb la complicitat dels centres educatius i tota la xarxa d’equipaments municipals
  • Dotarem de més hores d’obertura i més serveis la Biblioteca Joan Margarit, un servei de qualitat que cal que segueixi creixent.
  • Reconvertirem el Consell de Cultura en el Consell de Cultura i les Arts, ampliant així la visió i les sensibilitats que actualment recull.
  • Donarem suport a la cultura popular, fent-la créixer i dotant-la també d’inquietuds creatives i de vocació cohesionadora. Cultura popular és creació, és memòria, és cohesió, però és també cultura en acció que interactua i evoluciona.
  • Impulsarem la Música en tots els seus formats i contextos: concerts comentats, espais pop-up per la música i el jove talent santjustenc, inclusió de Sant Just en els circuits de promoció de concerts de gran qualitat musical de petit format.
  • La nova sala de l’Ateneu: ha de ser un focus irradiador de cultura, no només un espai on hi tinguin lloc espectacles de diferent format
  • Iniciarem una nova etapa de les polítiques de memòria democràtica i memòria de la ciutat, posant especial èmfasi en la recuperació de la memòria de les classes treballadores al Sant Just de la segona meitat del s.XX, de la vida quotidiana, dels perfils de dones, de la lluita per la millora dels barris, i de la memòria de les persones migrades, el seu procés d’arrelament i el valor de la seva aportació a la construcció del Sant Just que avui coneixem
  • Recuperarem el treball per conèixer el passat de Sant Just reprenent la recerca arqueològica, amb programes duts a terme per personal expert però que sigui capaç d’incorporar una lògica comunitària d’implicació i col·laboració amb el col·lectiu d’estudiantat santjustenc i el seu teixit d’entitats culturals. Cas activar el patrimoni en clau comunitària, i Sant Just n’ha d’esdevenir un referent.