Movem Sant Just | Un Sant Just ecologista
15890
post-template-default,single,single-post,postid-15890,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Un Sant Just ecologista

Un Sant Just ecologista

UN SANT JUST ECOLOGISTA,

UN POBLE COMPROMÈS AMB EL SEU ESPAI NATURAL I AMB LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC


Volem que Sant Just sigui referent en la lluita contra el canvi climàtic i en la gestió d’un dels patrimonis de més valor que marca el caràcter del nostre poble: el parc natural de Collserola.

 

Més de la meitat del nostre terme municipal és espai natural, i això ens compromet a una gestió seriosa, aprofitant les potencialitats d’aquest privilegi però també establint una sèrie de compromisos per evitar els perills de la sobrefreqüentació d’aquest tresor natural enmig de la zona de més densitat de població de Catalunya. I aquesta gestió cal que es faci de manera coordinada amb la resta de municipis que conformen la Serra de Collserola i amb l’òrgan gestor de l’espai: el Consorci del Parc Natural de Collserola.

 

Els reptes que suposa Collserola impliquen, com en la majoria dels casos, una complexa gestió dels drets i oportunitats així com dels deures i amenaces. No n’hi ha prou en estimar l’espai, no n’hi ha prou en proclamar als quatre vents el lema “Naturalment Collserola” com a aproximació cosmètica amb una petjada “naturalista”. Cal desenvolupar una sèrie de polítiques actives que permetin avançar de manera progressiva en la naturalització, en la protecció i en la potenciació de la biodiversitat d’aquest espai. I això suposa, a vegades, arribar a acords entre interessos contraposats, establir limitacions en les tipologies i intensitats d’usos dels diferents espais i a vegades confrontar-se directament a les pressions especulatives, econòmiques, privatives, que pressionen el parc de manera diària. Movem Sant Just proposa passar del “Naturalment Collserola” al “Responsablement Collserola!”, del Parc Temàtic al Parc Natural, del Parc d’Aventura al Parc Agroforestal. I des de Movem Sant Just volem fer aquestes transicions de la mà dels col·lectius implicats, però amb la fermesa de qui té la responsabilitat d’entregar aquesta herència compartida en molt millors condicions a les generacions futures, És el nostre deure, és la nostra responsabilitat, però és també el nostre repte i la nostra il·lusió.

 

Per altra banda Movem Sant Just, com a partit marcadament ecologista, volem que l’ajuntament del futur situï al nucli de les seves polítiques la lluita contra el canvi climàtic. Cal reduir de manera dràstica la petjada de carboni de la nostra societat i actuar sobre aquells elements clau. La dècada que tot just ara encetarem és el decenni de les transformacions estructurals per la lluita contra el canvi climàtic. Només afrontant de cara els problemes podrem avançar. Ens hi juguem ni més ni menys que el futur del planeta i el llegat per les nostres filles i fills. Cada cop queda menys temps i les transformacions cal que siguin ràpides, radicals i que apropin les grans decisions a la ciutadania, allunyant el poder de qui governa les decisions amb una mirada geoestratègica de gestió del poder. La revolució verda cal que sigui també una veritable revolució democràtica que apoderi la ciutadania i la faci protagonista dels grans canvis.

El repte de l’energia

Movem treballarà per situar Sant Just com un dels municipis capdavanters en la transició energètica. I ho farem actuant en els àmbits de la producció, del consum i de la governança.

Producció energètica

  • Augmentarem en un mínim del 50% (150kW) la potència fotovoltaica municipal, prioritzant les actuacions amb màxim rendiment
  • Facilitarem l’augment del 200% de la producció domèstica i del sector productiu tot mantenint els incentius de la fiscalitat verda aprovada el mandat 2015-2017
  • Realitzarem un mapa de sostres en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana que permeti avaluar i planificar l’extensió i la capacitat de la producció fotovoltaica al municipi
  • Instal·larem una instal·lació de biomassa que subministri l’energia necessària a l’Institut i al Complex de la Bonaigua
  • Posarem a disposició del teixit econòmic i de les comunitats de propietaris  un servei d’assessorament i impuls de la producció fotovoltaica que permeti avaluar de manera preliminar la idoneïtat de desenvolupar projectes de producció d’energies renovables in situ.

 

Democratització de l’energia, equitat energètica i impuls ciutadà de les energies renovables. Per un compromís col·lectiu cap a la transició energètica

 

  • Incentivarem que els grans projectes municipals de transició energètica obrin la porta al finançament per part de comunitats de petits participants, de comunitats energètiques ciutadanes que fomentin la innovació social i esdevinguin protagonistes de la transició energètica
  • Garantirem una transició ecològica justa a través de punts d’assessorament per la reducció del consum domèstic, amb especial atenció a garantir la protecció necessària de les persones vulnerables, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en la normativa vigent, siguin efectius. Això permetrà apoderar la ciutadania en el coneixement i la gestió dels seus hàbits i consums energètics

Estalvi energètic:

  • A través de l’empresa municipal Promunsa executarem la segona fase de substitució, millora i adequació de l’enllumenat públic. Això permetrà una reducció important del consum energètic municipal i una millor adequació de la qualitat de la llum a les circumstàncies de cada espai.
  • Implantarem de manera progressiva als equipaments municipals el concepte NZEB (nearly-zero energy building, o edificis de consum quasi nul), així com a la nova escola bressol que es construeixi. Aquest model està estretament relacionat amb l’eix de potenciació de la generació local renovable i l’eficiència energètica del Pla clima i energia 2030). En el cas de les escoles d’Infantil i Primària, ens incorporarem al programa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de rehabilitació energètica d’edificis escolars ja existents.
  • Donarem un termini màxim de 2 anys perquè els equipaments municipals de gestió privada que encara no hagin iniciat les accions per la reducció substancial del seu consum energètic tinguin finalitzades les seves adequacions. Especialment rellevant serà el cas del consum energètic a la Bonaigua, que en paral·lel a les millores en l’extensió del
  • Extendrem l’autoconsum fotovoltaic als equipaments municipals com a fórmula de reduir la dependència externa d’electricitat
  • Seguirem impulsant mesures d’eficiència energètica tant a través d’inversions en els sistemes de lluminàries, tancaments, millores en els equipaments, com en la sensibilització i l’educació
  • Posarem en marxa un servei d’acompanyament energètic per a totes les persones del municipi, prioritzant aquelles llars que presentin problemes de confort tèrmic. A través de la informació i el coneixement del funcionament energètic de la seva llar, així com mitjançant petites millores, volem que tothom pugui reduir el cost que suposa proveir-se de l’energia necessària per garantir unes bones condicions a la llar i reduir el consum energètic per minimitzar-ne l’impacte ecològic.

 

El repte dels residus

Sant Just ha de posar en primera línia de la gestió del proper ajuntament la gestió dels residus municipals. Durant el mandat 2015-2019 s’ha treballat per triar, dissenyar, adaptar, treure a licitació i finalment adjudicar un nou sistema de recollida de residus que ens permeti fer el salt en la recollida selectiva que necessitem, que l’Àrea Metropolitana i el país necessita. L’actual sistema de recollida no permet en cap cas assolir ni mantenir en el temps els nivells de recollida selectiva i de reciclatge que la directiva europea d’economia circular demana pels pròxims 15 anys.

 

Per això des del govern Movem ha impulsat i consensuat la implantació d’un nou sistema que se sustenta en una recollida comercial porta a porta estesa a tot el municipi i amb una recollida domèstica amb control d’accés al contenidor gris (resta) i al contenidor marró (orgànica). Això ens ha de permetre fer un salt importantíssim en els nivells de recollida selectiva, situar Sant Just en una posició de lideratge i tenir un sistema de governança ciutadana que permeti tenir consciència de la producció i la separació de cada llar.

Aquest nou sistema entrarà en funcionament amb el nou mandat, de manera progressiva i contínua durant 18 mesos i des de Movem ens comprometem a fer-ho de manera adequada i participada amb la ciutadania i aprofitant tots els recursos que el nou paradigma ens donarà per fer de Sant Just un poble compromès al màxim amb la lluita contra el canvi climàtic.

Però quines són les bases que ens han d’ajudar a fer el canvi en la gestió de residus?

 • Una recollida porta a porta comercial que permeti donar un bon servei al nostre teixit comercial, amb unes freqüències adequades. El residu comercial suposa entre un 25 i un 30% del que genera Sant Just i cal assegurar la seva correcta separació i disposició. A més a més, comptem amb la complicitat dels comerços en la tasca pedagògica de la correcta separació i minimització de residus
 • Una recollida domèstica que permeti identificar els accessos al contenidor gris per detectar usos inapropiats del mateix així com per limitar-ne l’accés de manera progressiva si no es compleixen les expectatives de recollida selectiva. Assignant contenidors als diferents habitatges podrem tenir una gestió més individualitzada de les necessitats de cada zona i proposar les mesures correctores necessàries per assegurar els objectius
 • Un sistema que permeti individualitzar comportaments per així establir una fiscalitat progressiva on qui recicli correctament pagui molt menys que qui de manera recurrent no recicla
 • La implantació d’una taxa de recollida de residus domèstics, en la línia del compromís dels partits polítics metropolitans, que serveixi d’incentiu a la recollida selectiva i a la reducció de residus
 • Una política de sensibilització ambiental adequada, amb recursos i personal necessari per informar la ciutadania de manera constant. També caldrà aplicar, en última instància, un sistema de sancions tal com ja contempla l’actual ordenança.
 • Una nova deixalleria municipal, per esdevenir un centre de foment de la separació, la reutilització i el reciclatge. Un veritable espai d’ajuda a la població, de servei a particulars i empreses

 

Per tot això la gent de Movem:

 1. Executarem el projecte de la nova deixalleria municipal per esdevenir un espai de referència per la separació, la reutilització, el reciclatge i la reparació dels residus dipositats. Farem que aquest equipament i la seva Aula Ambiental associada esdevinguin un referent per les polítiques verdes del municipi
 2. Implantarem el nou sistema de recollida de residus municipals de manera adequada i efectiva, situant Sant Just en un dels municipis referents en la recollida selectiva a Catalunya i un exemple a seguir per l’Àrea Metropolitana
 3. Desenvoluparem una fiscalitat progressiva que permeti bonificar de manera important les llars que separin adequadament, que menys residus produeixin i que facin un ús correcte del sistema. Ho farem de manera compartida amb els altres municipis de l’àrea metropolitana i amb altres ciutats europees en el marc d’un projecte amb finançament europeu
 4. Impulsarem la governança ciutadana en tot el procés, a través de la creació de la Taula de Residus de Sant Just amb representació important de la ciutadania i entitats, perquè la de residus és la política més participativa de totes: depèn del compromís individual i diari d’una col·lectivitat compromesa. Desenvoluparem sistemes que permetin tenir un coneixement diari i precís dels resultats individuals i col·lectius a través d’apps i crearem un laboratori de projectes que maximitzin els beneficis comunitaris dels bons resultats de la separació de residus.
 5. Elaborarem un nou Pla de Prevenció de Residus, perquè el millor residu és el que no es produeix i cal aprofitar en aquest sentit la revolució dels residus que Sant Just liderarà en els pròxims anys.

 

El repte de la mobilitat sostenible i segura

Ens cal seguir avançant cap a un nou concepte de mobilitat: a Sant Just i arreu de l’Àrea Metropolitana. Una mobilitat que sigui integradora, que generi equitat, que connecti les persones, els centres de treball, que permeti que les persones tinguin accés als diferents recursos i serveis, que sigui assequible i que s’integri de manera natural en el dia a dia de les persones. Però aquesta mobilitat cal que sigui sostenible, que no sigui un llast per la nostra lluita contra el canvi climàtic, i que tingui unes condicions òptimes de seguretat.

En els darrers mesos, l’entrada en vigor del nou contracte de transport públic de l’Àrea Metropolitana ens ha permès millorar substancialment els serveis i la connectivitat amb Barcelona, amb serveis molt ben valorats com l’ampliació del JM durant els diumenges o el Bus Exprés E-30 que ha suposat no només un important avenç per la connexió amb la capital sinó també per la connexió entre els barris de Sant Just, dotant Mas Lluí d’una connexió ràpida amb la zona de la Illa Walden i el Barri Centre.

Queden però diversos reptes associats a la mobilitat en transport públic com l’execució de la modificació del traçat del Trambaix per Laureà Miró, previst per aquests pròxims anys, la connexió també amb el Trambaix amb l’estació de Rodalies de Sant Feliu. També hem patit l’endarreriment innecessari de la connexió dels tramvies per la Diagonal, que no només ha deixat retratades les diverses formacions polítiques que s’hi han oposat per un pur tacticisme polític, sinó que ha suposat un tret al peu davant la urgència de la implantació de les polítiques per la reducció de la contaminació atmosfèrica associada a la mobilitat.

Queda pendent encara el gran repte de la mobilitat intra-comarcal amb totes les inversions pendents associades a transport ferroviari, metro, la xarxa de carrils Bus-VAO, etc. Sant Just s’hi ha de posicionar clarament i exigir a les administracions competents reobrir la carpeta del disseny, la idoneïtat i el calendari d’aquestes grans inversions en els pròxims anys.

Ha estat també el mandat d’eclosió metropolitana dels carrils-bici, de les bicicletes i dels petits vehicles propulsats per motors elèctrics com bicicletes elèctriques, patinets elèctrics i altres enginys, i de l’extensió de noves formes de mobilitat associades a vehicle elèctric.

Però ja no és el moment d’anar avançant de manera més o menys voluntariosa, és el moment de les passes fermes, decidides i ràpides cap a un canvi substancial en el model de mobilitat. Les advertències de sanció per part d’Europa sobre Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, i sobretot el perill evident i demostrat per la salut de la ciutadania ens obliguen al fet Sant Just formi part activa i proactiva dels canvis en el futur immediat. Això ens portarà a implantar mesures que poden semblar impopulars però que seran de vital importància. Aquestes mesures, que bàsicament seran mesures restrictives de la utilització del vehicle privat, hauran d’anar en paral·lel a mesures que facilitin el transport col·lectiu i la mobilitat sostenible.

I per altra banda aquestes mesures i millores en els sistemes per a una mobilitat sostenible han d’anar acompanyades de millores substancials en la seguretat en els desplaçaments de vianants, bicicletes, sistemes de transport col·lectiu i també la mobilitat en vehicle privat. Perquè necessitem ciutats i pobles on els cotxes no condicionin la vida als carrers, on la mobilitat no suposi un fre al carrer com a espai de relació.

 

Per tot això, la gent de Movem:

 • Seguirem reclamant millores en el transport públic col·lectiu:
  • Un allargament de la línia E-30 que permeti enllaçar Mas Lluí i l’estació de Rodalies Renfe de Sant Feliu de la manera més directa possible. També demanarem en relació a aquesta línia una racionalització del seu traçat en sentit Sant Just que eviti la volta de difícil justificació que fa en arribar a TV3.
  • L’execució de les obres ja projectades del Tramvia per Laureà Miró
  • L’execució dels carrils Bus-Vao per la B-23
  • La reobertura del debat en relació a les infraestructures de transport ferroviari i metro per reconnectar els principals nuclis de població comarcal
  • Una solució a la mobilitat des dels barris menys densos de Sant Just amb la implantació de sistemes de transport a demanda, en col·laboració amb municipis veïns
  • Un replantejament dels traçats de les actuals línies per dotar de millor servei i accessibilitat punts importants de Sant Just com la Bonaigua o l’Institut de Sant Just

 

 • Seguirem incentivant l’ús de sistemes de mobilitat sostenible:
  • Seguint apostant per carrils bici
  • Situant punts d’aparcament segur per bicicletes i patinets a diverses zones del municipi, amb els mitjans necessaris
  • Donant ajudes per l’adquisició de bicicletes elèctriques suplementàries a les donades per l’AMB
  • Mantenint les bonificacions fiscals pels vehicles amb etiqueta 0 o ECO i mantenint polítiques de preus reduïts a aparcaments de pagament
  • Implementant nous punts de càrrega ràpida i semiràpida de vehicles elèctrics a la via pública, de manera coordinada amb l’Àrea Metropolitana
  • Fent una aposta per l’ambientalització de les flotes de vehicles municipals
  • Guanyant espais de gran qualitat i seguretat per fer dels desplaçaments a peu el sistema de mobilitat per defecte a Sant Just. Cal invertir la concepció de l’espai públic dominant fins fa ben poc i recuperar els espais pel joc, la convivència i la mobilitat segura
  • Generalitzant la zona verda a les zones amb més pressió d’aparcament de vehicles en superfície i apostant per parquings que descongestionin de trànsit els carrers.

 

 • Actuarem de manera proactiva amb els reptes per la qualitat de l’aire a la regió metropolitana:
  • Identificant i delimitant Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida – ZUAP
  • Comunicant les situacions d’episodis ambientals i les seves restriccions de circulació associades
  • Propiciant la creació de Park & Ride al municipi
  • Fent per l’ajuntament un nou pla de desplaçament d’empresa i incentivant les empreses del municipi a fer els seus propis plans
  • Impulsant mesures de reducció d’emissió d’altres fonts de partícules: obres públiques, serveis municipals
  • Participant dels debats i de l’avaluació de noves mesures que assegurin el compliment de les mesures i els objectius per la millora de la qualitat de l’aire

 

El repte de l’espai natural integrat a la dinàmica del municipi

“Sant Just Naturalment Collserola” no és un eslògan que ens agradi. Creiem que es pot dir de manera tranquil·la i serena. No ens agrada perquè només fa referència a Collserola com a un valor (que ho és), com a un reclam, i obvia la part de la preservació, les mesures de cal establir per potenciar la biodiversitat, la qualitat dels seus espais, la integració de l’agricultura i la ramaderia i la utilització i freqüentació cívica dels seus espais. Collserola és un parc natural i no és Central Park. És un organisme viu i sistèmic que ha de ser capaç de metabolitzar en positiu totes aquelles interaccions i tothom n’ha de ser conscient. “Collserola el nostre patrimoni, el nostre orgull, la nostra responsabilitat” seria potser un eslògan segurament publicitàriament menys efectiu però més ajustat al que nosaltres creiem que ha de ser la relació amb ell.

Aquest mandat 2015-2019 ha estat el de les obres del camí de la vall, de la recuperació de diversos espais degradats, de la incorporació com a propietat per part de l’ajuntament de les terres provinents del conveni de la Vall de Sant Just, del projecte de centre agroramader, etc.

 

Per tot això des de Movem Sant Just:

 • Planificarem l’urbanisme del futur per aconseguir un decreixement de la potencialitat edificatòria a mesura que augmenta la proximitat amb Collserola. Cap gran projecte urbanístic de futur a les portes de Collserola.
 • Seguirem l’evolució de la mobilitat pel Camí de la Muntanya per evitar mals usos i excessos de circulació rodada
 • Apostarem per un projecte que potenciï espais agrícoles en les zones de transició entre l’espai urbà i el forestal
  • Posant en producció les millors terres amb potencial agrícola
  • Incentivant projectes a cavall entre l’activitat productiva i la inserció social que permetin posar en producció terres amb menor potencial
  • Incentivant un patró producció-consum de km0 en col·laboració amb el Parc Natural de Collserola
  • Col·laborant en la creació d’un banc de terres que puguin trobar projectes d’interès agrícola
  • Dedicarem el 0,5% del pressupost anual a incentivar projectes de recuperació de l’activitat agrícola i del patrimoni històric i arquitectònic associat
 • Farem realitat el centre agroramader de can Biosca per gestionar i mantenir el sotabosc i les franges de protecció contra els incendis. Aquest centre tindrà un balanç energètic positiu, serà centre productor de llet i de carn amb indicació protegida de Collserola, i serà un punt d’interès pedagògic per la població escolar i familiar del municipi
 • Vetllarem per una bona convivència en els usos de Collserola, prioritzant les caminades, establint mecanismes per detectar males pràctiques en l’ús de la bicicleta alhora que propiciar circuits segurs i naturalment poc agressius per la pràctica del ciclisme, i restringint de manera clara les batudes de caça a activitats de control poblacional del senglar sota el control del Parc Natural de Collserola.
 • Recuperarem de manera progressiva el patrimoni hídric de la Vall de Sant Just: les fonts, les mines, les rieres i les basses
 • Ens oposarem a les agressions sobre el territori que suposa el projecte de la MAT i les interconnexions elèctriques. No volem fer el joc als grans lobbies elèctrics.