Movem Sant Just | Un Sant Just que educa i aprèn
15899
post-template-default,single,single-post,postid-15899,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Un Sant Just que educa i aprèn

Un Sant Just que educa i aprèn

UN SANT JUST QUE EDUCA I APRÈN

La Ciutat Educadora com a a marc d’aprenentatge i de compensació de desigualtats per a tothom i al llarg de la vida

Volem un Sant Just que sigui educador. Un Sant Just que, assumint el rol de Ciutat Educadora, entén que l’educació trenca els murs de l’educació formal, dels nostres centres educatius, i esdevé a tot arreu. L’educació, per tant, es produeix al llarg de la vida, d’ençà que naixem fins que morim, i en tots els àmbits, tant privats com públics, siguin formals o no formals. Eduquem i som educats per tant de manera constant.

En aquests paràmetres l’educació es converteix en una eina clau per la transformació social; ja que esdevé el motor que genera canvis en els ciutadans i ciutadanes de forma individual o col·lectiva i també en les institucions, i són aquests ciutadans i aquestes institucions qui finalment acaben canviant les realitats que vivim.

És, per tant, lògic pensar que en bona mesura l’educació, i sobretot, les oportunitats educatives, configuren el model, l’essència del nostre entorn, del nostre poble.

I aquesta educació, aquestes oportunitats educatives han de poder-se garantir per a tothom i al llarg de la seva vida. Alhora cal fer valdre el paper de tothom; les institucions, les entitats, les associacions, els comerços i les empreses i els veïns i veïnes són agents educadors, cal que prenguin consciència del seu potencial educador.

Amb aquests ingredients es genera una xarxa d’agents educadors actius que es reconeix, dialoga i transforma. Els ciutadans i ciutadanes guanyem un entorn on trobem oportunitats per a l’aprenentatge i el creixement. Persones que són capaces de desenvolupar el seu propi potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i responsabilitat.

Per això seguirem apostant per un Ajuntament que promogui condicions d’igualtat d’oportunitat i de condicions, per crear un poble de coneixement sense exclusions. Un Ajuntament compromès amb l’educació com eina d’emancipació i com oportunitat per acabar de soca-rel amb les desigualtats socials.

La coeducació, entesa com la manera d’educar en igualtat de gènere,  ha d’estar present en tots els àmbits educatius de Sant Just. Cal incorporar les emocions com a element necessari dins la pràctica educativa i fer visibles el paper de les dones en tots els aspectes de la vida.

 

L’etapa 0-3 com a peça clau per la compensació de desigualtats

L’etapa 0-3 és una etapa crucial per garantir la igualtat d’oportunitats i de condicions. És durant aquesta etapa que consolidem els primers aprenentatges i on es poden generar les primeres desigualtats. Cal, per tant, dissenyar polítiques que acompanyin infants i famílies, per tal de poder crear un marc d’oportunitats equitatiu.

Apostarem per l’educació de tots els petits i petites de 0-3 anys, fent ús de l’escola bressol pública, de l’espai nadó i de l’espai familiar, des d’un model municipal proper a les famílies, més equitatiu i de major qualitat, integrant totes les i els agents educatius en una política educativa conjunta.

En el cas de Sant Just tenim un mapa escolar 0-3 que garanteix places suficients al municipi però que posa en relleu la necessitat de més places públiques per tal d’oferir oportunitats educatives per tothom, garantint i prioritzant l’accés a les famílies que ho necessitin i apostant per la tarifació social com a mètode perquè tothom que vulgui, pugui tenir accés a l’escolarització 0-3 eliminant la barrera del cost elevat.

 

L’acompanyament familiar i l’èxit i escolar com a pilars mestres

L’èxit escolar és un pilar bàsic per un projecte de vida autònom, i és, alhora, una de les assignatures pendents en l’educació formal. Des dels municipis hem de seguir creant i fomentant polítiques per l’èxit educatiu dels infants i joves del municipi. Aquestes polítiques han d’estar basades en la generació d’expectatives als infants i joves: la motivació per l’estudi i el possible futur professional i personal que tenen al seu abast si culminen els seus processos d’aprenentatge.

Un dels principals focus en el que cal posar-hi atenció és en les transicions educatives, el pas de la primària a la secundària i de la secundària a la postobligatòria són les baules més dèbils de la cadena i requereix esforços per part de l’administració i dels agents formals per tal de disminuir l’abandonament i el fracàs escolar. En aquest sentit la bona planificació educativa feta pel departament d’educació i l’ajuntament és clau per adaptar l’oferta i demanda de places mantenint la qualitat educativa i garantit l’èxit escolar, i més concretament l’aposta per centres educatius que integrin la primària i la secundària en un mateix centre.

L’altre pilar és l’acompanyament familiar a l’infant i jove. Cal seguir impulsant l’estratègia d’acompanyament al procés de creixement personal dels nens i les nenes, dels i les joves i de les seves famílies amb programes, com “l’aprenem plegats”, els espais familiars o el servei d’acompanyament per a joves “enllaç”.

 

Escoles públiques de qualitat, ben mantingudes, eficients energèticament i integrades en el seu entorn

El manteniment i la conservació dels centres educatius de primària és una de les tasques que com a Ajuntament ens pertoca. Un edificis ben mantinguts garanteixen uns espais confortables perquè l’experiència educativa sigui completa.

Més enllà, en els darrers mandats també ens hem compromès amb els centres fent-hi inversions de millora dels edificis per fer-los més segurs, confortables, més eficients energèticament i més adaptats a les necessitats pedagògiques i curriculars del projecte educatiu de centre.

 

L’educació no formal com a espai de construcció de ciutadania

L’educació que es produeix fora dels espais formals, en els espais de lleure és cabdal per a la construcció i el desenvolupament personal i també del desenvolupament col·lectiu. És per això que cal garantir, per una banda, uns equipaments i serveis adequats per tal de donar oportunitats educatives a totes les edats, implementant ofertes formatives que s’adaptin al seu entorn, cada barri té una composició sociològica diferent i cal poder combinar una oferta atractiva als diferents equipaments.

L’altre element clau a garantir és el suport a totes les entitats educadores que treballen en el nostre territori, tant les explícitament educatives, com són les entitats de lleure educatiu, com les entitats que d’una manera o altra treballen a través del món de la cultura, l’esport, la solidaritat, la música o les arts des d’una vessant educadora. Especialment a les AMPES, entitats que treballen des d’un àmbit de gestió i responsabilitat i que són peça indispensable en la comunitat educativa i en el seu funcionament.

 

El treball en xarxa, eina clau per la Ciutat Educadora

Per tal d’articular i coordinar els diferents serveis, programes, projectes, entitats i agents educatius cal crear espais d’encontre, per conèixer, reconèixer, identificar problemàtiques i fortaleses, abordar estratègies compartides i planificar les polítiques educatives a present i futur.

Durant aquest mandat s’ha renovat el Projecte Educatiu de Ciutat, un projecte on han participat prop d’un centenar de persones i d’on han sorgit diferents línies de treball estratègiques per seguir fent de Sant Just una ciutat educadora. El PEC ha sigut un espai de trobada en xarxa, que des d’una mirada corresponsable s’han definit polítiques públiques amb la participació de la ciutadania, el PEC ha esdevingut un niu de projectes on neixen iniciatives des de la ciutadania i buscant el benefici de la comunitat.

A finals del mandat 2015-2019 s’ha fet un gran pas, hem començat la transformació del Consell Escolar Municipal al Consell Municipal d’Educació. Hem integrat més agents, hem afegit més representació de col·lectius que estaven infrarepresentats, hem canviat la dinàmica perquè sigui més participada, passant d’un òrgan consultiu a un òrgan participatiu i decisori.

Un altre dels elements claus del treball en xarxa és, precisament, la xarxa 0-6, que durant el proper mandat esdevindrà la xarxa 0-16, una xarxa que tindrà una visió de tota l’etapa educativa obligatòria, inclòs així les dues transicions essencials i connectant nous professionals dels diferents sectors de l’educació formal i no formal.

Propostes per un Sant Just que educa i aprèn:

 • 0-3:
  • Augmentar de manera substancial i progressiva el nombre de places públiques de 0-3 amb una nova Escola Bressol al municipi.
  • Consolidar l’aposta per una educació 0-3 diversa; mantenir una oferta que correspongui a la demanda d’espai familiar i espai nadó.
  • Aplicar la tarifació social en els preus públics de l’Escola Bressol Municipal.
  • Exigir el retorn del finançament pel sosteniment i la creació de places al departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.
 • Acompanyament i èxit:
  • Exigir una millor planificació educativa que sigui capaç d’assumir l’evolució de la població del municipi amb qualitat i sense situacions de tensió entre oferta i demanda de places escolars.
  • Exigir al departament d’educació la creació d’un institut-escola a l’àmbit de Mas Lluí per donar resposta a les necessitats educatives del barri, tot garantint la continuïtat de les etapes educatives.
  • Vetllar per les transicions educatives amb la xarxa 0-16 com a espai de referència per a professionals.
  • Consolidar el servei Enllaç com un servei d’acompanyament a la persona en tots els àmbits de la vida, tant públics com privats.
  • Reimpulsar la comissió d’èxit escolar com a eina per combatre el fracàs i l’abandonament escolar prematur, comptant amb tots els agents implicats.
 • Manteniment i millora dels centres:
  • Seguir invertint en les escoles per millorar progressivament la qualitat dels seus espais i l’eficiència energètica
  • Exigir al Departament d’Educació que no deixi de banda el seu compromís amb la millora dels centres
 • L’educació no formal:
  • Millorar l’oferta d’activitats i tallers en els diferents equipaments municipals, adaptant-los a les necessitats i aspiracions de l’entorn.
  • Fomentar l’educació en el lleure basada en les disciplines artístiques: teatre, dansa, música i art, entenent-los com a elements creadors i cohesionadors.
  • Donar suport a les entitats i a les seves tasques, posant èmfasi en el seu paper educador i col·laborant en projectes d’abast comunitari.
  • Engegar amb coordinació amb les AMPES/AFA un programa d’aprenentatge cooperatiu, una “escola de famílies”, per tal de seguir formant i educant tant en l’àmbit públic com en el privat.
 • El treball en xarxa:
  • Consolidarem el Consell Municipal d’Educació com un espai de referència de tots els agents educatius, passant d’òrgan consultiu a òrgan decisori.
  • Afermarem l’espai del PEC com un espai de creació de projectes estable d’abast comunitari convocant Fòrums Educatius Locals bianuals.
  • Remodelarem la nova xarxa 0-16 per tal que doni resposta a les necessitats de l’educació formal i no formal, constituint-la com un espai d’intercanvi, de creació de sinergies i d’aprenentatge col·laboratiu entre agents.