Movem Sant Just | 8M, camí per recórrer
15951
post-template-default,single,single-post,postid-15951,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

8M, camí per recórrer

8M, camí per recórrer

Des de Movem Sant Just tenim clar que la justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui encara més reforçada. Necessitem que les institucions; totes, no només el món local, aprenguem i implantem mètodes per anar més enllà de gestionar determinats serveis específics. Ha de ser també un àmbit efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments per incorporar la perspectiva de gènere, i en aquest sentit encara tenim molt camp per córrer: formant al personal, establint referents en totes les àrees, avaluant sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions, fent pressupostos feministes, adaptant els sistemes d’informació, incloent-hi clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions entre altres mesures, que de manera convençuda anirem aplicant i desenvolupant.

 

La feina no només és institucional, com a societat hem d’entendre que l’apoderament de les dones i dels col·lectius LGBTI+ és imprescindible per a l’eliminació de les desigualtats. Cal produir canvis en la manera de relacionar-nos amb el poder i exercir el lideratge en tots els àmbits, social, polític i econòmic, per transformar la societat i erradicar el patriarcat.

 

El 8 de Març les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA per celebrar els drets conquerits i per continuar avançant, queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant.

 

La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les nostres identitats són múltiples. Som diverses, som les que no hi són, som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.

Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’altura. Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del moviment feminista. Hem d’incorporar canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís polític i pressupostari. Cal destinar energies i recursos per generar, des del món local, polítiques transformadores, feministes i interseccionals.