Movem Sant Just | Setembre 2020: Tornada a l’escola i a l’ensenyament presencial en plena pandèmia de la Covid 19
15964
post-template-default,single,single-post,postid-15964,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Setembre 2020: Tornada a l’escola i a l’ensenyament presencial en plena pandèmia de la Covid 19

Setembre 2020: Tornada a l’escola i a l’ensenyament presencial en plena pandèmia de la Covid 19

Des de Movem Sant Just valorem que la posada en marxa del curs i el retorn a les escoles aquest setembre han estat positius pel sol fet que l’alumnat hagin pogut reprendre l’educació presencial que els permet socialitzar-se, compartir, jugar, aprendre i en definitiva seguir el ritme i els hàbits de la vida escolar.

És rellevant la situació d’excepcionalitat que vivim causada per la Pandèmia i, en conseqüència, el fet que les escoles han hagut d’adaptar el pla de prevenció elaborat durant el mes de juliol als canvis d’última hora indicats pel Departament d’Educació a mitjans d’agost. Amb tot això ha estat evident la manca d’informació i d’acords entre el Departament i la resta de la comunitat educativa (Direccions Centres, Sindicats, AFAS). 

La realitat ha estat que les direccions dels centres i els i les mestres han hagut d’assumir un gran repte com l’organització d’espais i la reubicació d’aules i mobiliari en el temps rècord de dues setmanes. 

Constatem que el Departament d’Educació no ha tingut en compte  la dotació del nombre de professionals necessària per a poder atendre de manera adequada l’alumnat. En crear els grups bombolla amb ràtios de menys de 20 alumnes en alguns centres de 2 grups se n’ha creat 3 i s’ha hagut de redistribuir el professorat especialista que s’ha fet càrrec de les tutories. 

   Conjunto de libros y escaleras. Foto gratisVolem destacar la gran tasca dels i les mestres que han atès  i acompanyat l’alumnat que ha estat afectat emocionalment i que ha patit les seqüeles causades pel confinament. També l’adaptació de la programació, que els i les mestres han realitzat, segons la reorganització dels grups de diferents edats en el mateix grup-classe, adoptant metodologies pròpies de l’escola rural, sense  comptar amb els mitjans materials i amb el personal necessaris, així com la previsió de l’aprenentatge digital en cas de confinament de tot el grup o per a un sol alumne.

En aquest context cal també gestionar situacions d’angoixa i incertesa davant d’un temor a un possible risc de contagi tant d’alumnes, com dels docents i del personal no docent així com la incomoditat que suposa portar la mascareta moltes hores seguides.

La situació és totalment contradictòria a Secundària, ja que a causa de la manca d’espais i de professorat als Instituts, s’ha seguit  amb ràtios de quasi 30 alumnes per aula i per tant, no es respecta la distància de seguretat i a més a més el professorat de cada especialitat entren a tots els grups on imparteixen la matèria, de manera que no és possible respectar els grups bombolla.

El professorat en general està vivint amb molta incertesa a causa de la flagrant desorganització del Departament i els seus canvis constants de normativa sobre on cal fer els PCR  a les escoles o als CAP o sobre qui s’ha de quedar a casa en cas de contagi. A la vegada els i les mestres estan treballant exposats al risc de contagi amb una dotació de material de protecció del tot insuficient.

Des de l’Ajuntament s’està col·laborant per tenir un inici de curs el més normalitzat possible, adaptant i cedint espais, donant suport als centres en matèria de neteja i desinfecció, consergeria, seguretat i mobilitat a les entrades i sortides esgraonades, un replantejament de la Guia d’Activitats Educatives per donar suport emocional i psicològic a l’alumnat, un servei per ajudar a la conciliació familiar a les famílies en major necessitat en cas d’aïllament, mesures de coordinació amb el centre per a lluitar contra la bretxa digital i també per assegurar els àpats a les famílies amb beca menjador i mantenint una interlocució constant amb centre i famílies per a poder atendre de manera ràpida i protocol·litzada situacions sobrevingudes. 

Per a tot això reclamem que el Departament d’Educació prengui acords consensuats amb la comunitat educativa,  que inverteixi en l’educació pública ampliant les plantilles de mestres per a aquesta situació tan excepcional, que doti les escoles del material imprescindible EPI i faciliti els mitjans econòmics necessaris sense els quals l’alumnat d’alt risc d’exclusió social en veurà augmentada l’esquerda social.

Valorem el gran esforç que estan fent els i les professionals de l’educació  per a sostenir aquesta situació amb un clar esperit de vocació sense el qual  el retorn a l’escola en plena pandèmia no hauria estat possible. Malgrat això creiem que no hem de renunciar a fer possible la màxima qualitat educativa per a tothom, i per això són necessaris més recursos des de la inclusió i la garantia de drets. En aquest sentit el nostre grup parlamentari ha realitzat diferents accions i preguntes al govern per interessar-se per les accions destinades a fer-ho possible.

L’educació ha de ser sempre una de les principals prioritats del nostre municipi i del nostre país, i cal que en aquests moments d’excepcionalitat ho sigui més que mai.